Özen Yükümlülükleri Eğitmeni

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülükleri Eğitmen Eğitimi, ilgili kanun hakkında en kapsamlı eğitimi sunmaktadır. Bu program, Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu'na ilişkin detaylı bilgileri içeren modüler ve uzmanlık sertifika programlarımız kapsamında eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimcilerimiz, paydaşlar, danışmanlar, yöneticiler, şikâyet prosedürü görevlileri ve insan hakları sorumluları gibi çeşitli roller için gerekli bilgi ve becerileri kazanacak şekilde özel olarak eğitilmektedirler. Programımız, katılımcıların hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece sektördeki en yeni yönetmeliklere ve standartlara uygun profesyoneller yetiştirilmektedir.
Image

Süre

80 Saat / 7 Hafta

Akış

Eğitmen yönetiminde

Format

Hibrit

Sınav

Sınavlı

Sertifika

Sertifikalı

Ön Koşul

Mevcut

Fiyatı: 280.000,00 TL

Burs olanakları: Mevcut
KDV dahil bireysel eğitimler için geçerlidir. Kurumsal çözümler için bir fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Açıklama

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülükleri Eğitmen Eğitimi, uluslararası iş dünyası ve sürdürülebilirlik standartları konusunda bilgili eğitimciler yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı ve yenilikçi bir programdır. Bu program, özellikle Alman Tedarik Zinciri Yasası’na uyum sağlamak zorunda olan şirketler ve tedarikçileri için büyük bir önem taşımaktadır. Programımız, katılımcıları bu yeni ve zorlu düzenlemelere uyum konusunda derinlemesine bilgilendirmeyi ve onları bu alanda uzman eğitimciler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Katılımcılar yalnızca teorik bilgiler ile değil, aynı zamanda bu bilgileri iş dünyasında nasıl uygulayabilecekleri, ve uyumluluk için farkındalık eğitimlerini nasıl verebileceklerini de öğrenecek şekilde eğitilecektir. Program boyunca, insan haklarına ve etik iş uygulamalarına dair temel prensipler, risk yönetimi, şikâyet prosedürleri ve kurumsal sorumluluklar gibi konular ele alınacaktır.

Bu eğitim programı, özellikle insan haklarına saygı gösterilmesi gereken bir dünyada, şirketlerin ve bireylerin daha bilinçli ve sorumlu hareket etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, risk yönetimi ve analizi yapabilme, çevresel ve sosyal riskleri azaltma, farkındalık eğitimleri verebilme ve uzmanlık eğitimlerinde destek olabilme gibi yetenekler ile donatılacaklar.

Kurs kapsamında işlenilecek konu örnekleri:

  1. Tedarik Zinciri Yasaları ve Regülasyonlar: Alman Tedarik Zinciri Yasası başta olmak üzere, uluslararası düzeyde tedarik zincirlerini düzenleyen yasalar hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Bu bölümde, yasanın amaçları, kapsamı ve şirketlere getirdiği yükümlülükler ayrıntılı bir şekilde işlenecektir.
  2. İş dünyasında İnsan Hakları ve Etik Uygulamalar: İnsan haklarına saygı, iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. Bu modülde, insan haklarına uygun hareket etme, çocuk işçiliği, modern kölelik ve kötü çalışma koşulları gibi unsurların önlenmesine yönelik stratejiler ele alınacaktır.
  3. Risk Yönetimi, Risk Analizi ve Şikayet Mekanizmaları: Katılımcılar, potansiyel riskleri nasıl tanıyacakları ve değerlendirecekleri konusunda bilgilendirilecek, ayrıca etkili şikayet mekanizmaları oluşturma ve yönetme teknikleri öğretilecektir.

Eğitim programımızın sonunda, katılımcılar hem ulusal hem de uluslararası arenada geçerliliği olan bir sertifika ile mezun olacaklar. Bu sertifika, onların bu alanda uzman olduğunu ve ilgili yasalara uygun olarak eğitim verebilecek kapasitede olduklarını göstermektedir.

Eğitimcilerimiz, alanlarında derin bilgiye ve tecrübeye sahip profesyonellerdir. Amacımız, eğitimcilerimizi sektörde fark yaratmaları için en iyi şekilde hazırlamak ve onlara kariyerlerinde ilerlerken rehberlik etmektir.

Eğer siz de bu dinamik ve etkili eğitim programına katılarak, tedarik zinciri özen yükümlülükleri alanında uzman bir eğitmen olmak ve sektöre yön vermek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin. Alman Tedarik Zinciri Yasası’na uyum sürecinde sizinle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Detaylar

Kanun ve Yönetmeliklere Uzmanlık:
Katılımcılar, Alman Tedarik Zinciri Yasası başta olmak üzere, uluslararası düzeyde tedarik zincirlerini düzenleyen yasaların temel amaçlarını, kapsamlarını ve şirketlere getirdiği yükümlülükleri kapsamlı bir şekilde öğrenecek. Yasal çerçeveleri anlama ve uygulama yetkinlikleri geliştirilecektir.

Kurumsal Sorumluluk ve Etik Uygulamalar:
Katılımcılar, iş yerlerinde uygulanması gereken etik standartlar ve kurumsal sorumluluklar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklar. Adil iş uygulamaları, iyileştirilmiş çalışma koşulları, iş güvenliği ve çevresel düzenlemelere uyum gibi konularda donanımlı hale geleceklerdir.

Yasal Uyum ve Denetim Yetkinliği:
Bu program, katılımcıların tedarik zinciri yasal uyum süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak. Yasal gereklilikleri karşılama ve süreçleri denetleme konusunda ayrıntılı bilgiler ve pratik yöntemler sunulacaktır.

Uyum ve Farkındalık Eğitimleri:
Katılımcılar, tedarik zinciri yükümlülükleri konusunda sadece bilgilendirilmekle kalmayacak, bu bilgileri iş dünyasında nasıl uygulayacakları ve uyum süreçlerini nasıl yönetecekleri konusunda da eğitilecekler. Uyum ve farkındalık eğitimlerini verebilmek için gerekli beceriler kazandırılacaktır.

Risk Yönetimi ve Analizi:
Katılımcılar, potansiyel riskleri tanıma, değerlendirme ve yönetme becerilerini geliştirecekler. Etkili risk analizi yapabilme ve şikayet mekanizmaları oluşturma ve yönetme teknikleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

Kimin için?

Katılımcı Profili

Şirket Yöneticileri:
Üst düzey yöneticiler ve karar vericiler, tedarik zinciri yükümlülüklerinin şirket politikaları ve stratejilerine nasıl entegre edileceğini öğrenmek için bu programı tercih edebilir.

Compliance (Uyum) Görevlileri:
Compliance rollerinde çalışan uzmanlar, şirketlerin tedarik zinciri düzenlemelerine ve yasalara tam uyum sağlaması için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek üzere bu programı tercih edebilir.

Hukuk Danışmanları ve Avukatlar:
Hukuki danışmanlık yapan profesyoneller, özellikle tedarik zincirlerini etkileyen insan hakları düzenlemelerini ve uluslararası yasalar hakkında güncel ve uygulamalı bilgi edinmek için katılabilir.

Risk Yönetimi Danışmanları (ve Görevlileri):
Risk yönetimi ve analizi konusunda danışmanlık yapan profesyoneller, Tedarik Zinciri Özen Yükümlülükleri (LkSG) hakkında derince bilgi edinmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için bu eğitimden yararlanabilirler.

Eğitim ve Gelişim Uzmanları:
Kurumsal eğitim departmanlarında çalışan profesyoneller, şirket içi eğitim programlarını geliştirme ve tedarik zinciri özen yükümlülükleri konusunda çalışanları bilgilendirme amacıyla bu eğitimi tercih edebilir.

Eğitmenler ve Akademisyenler:
Üniversitelerde veya eğitim kurumlarında görev yapan eğitimciler, öğrencilerine modern tedarik zinciri yönetimi ve uyum süreçlerini öğretmek için bu programa ilgi gösterebilir.

Diğer:
- İnsan Kaynakları Profesyonelleri
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) Profesyonelleri
- STK Görevlileri
- Çevre Mühendisleri
- Sürdürülebilirlik Uzmanları
- İnsan Hakları Görevlileri

Sertifika

Katılımcı Profili

Kariyer

Sertifika ile ne yapabilirim?
Profesyonel Eğitmen:
Programın temel hedeflerinden biri, katılımcıları tedarik zinciri yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi, yetkin eğitimciler olarak yetiştirmektir. Mezunlar, akademik kurumlar veya şirketlerde eğitmen olarak görev alabilecek, sektörel eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyebileceklerdir. Bu role sahip bireyler, öğrencilere ve profesyonellere alanında güncel bilgileri aktararak, endüstri standartlarını yükseltme ve etik uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaklardır.

Eğitim ve Kurumsal Gelişim:
Eğitim ve gelişim uzmanları, şirket içi eğitim programlarını geliştirerek ve yürüterek çalışabileceklerdir. Bu role sahip kişiler, tedarik zinciri özen yükümlülükleri konusunda çalışanları bilgilendirirler ve sürekli profesyonel gelişimlerini desteklerler.

Kamu Politikası ve Düzenleme:
Mezunlar, hükümetler veya uluslararası kuruluşlar bünyesinde çalışarak tedarik zinciri düzenlemeleri ve politikaları üzerine çalışabilirler. Bu pozisyonlar, politika yapım süreçlerine doğrudan katkıda bulunma ve yasal çerçeveleri şekillendirme fırsatı sunacaktır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) Rolleri:
CSR profesyonelleri, şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yönetmek ve bu projelerin etkileşimde bulunduğu topluluklar üzerindeki pozitif etkilerini artırmak için çalışabilirler.

Hukuki Danışmanlığı ve Avukatlık:
Hukuk mezunları ve avukatlar, tedarik zinciri yasal uyumu konusunda şirketlere danışmanlık yapabilir veya uyum süreçlerini yönetebilirler. Bu, özellikle yasal gerekliliklere sürekli uyum sağlama ihtiyacı duyan büyük uluslararası şirketler bakımından geçerlidir.

Kurumsal Uyum ve Risk Yönetimi:
Mezunlar, şirketlerde uyum yöneticisi veya risk yönetimi danışmanı gibi pozisyonlarda çalışabileceklerdir. Bu roller, özellikle tedarik zinciri yasalarına ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlama süreçlerini denetleme ve yönetme görevlerini içermektedir.

Üst Düzey Insan Hakları Sorumlusu ve Risk Yönetimi Pozisyonları:
Programın sağladığı kapsamlı eğitim ve gelişim olanakları sayesinde, mezunlar üst düzey yönetici rollerine geçiş yapabilirler. Bu roller, stratejik karar alma ve şirketin genel yönünü belirleme yetkisini içerir.

Ücretsiz kayıt olun!

Öğrenim deneyimimize ücretsiz başlayın; daha fazla içeriklere ulaşın; ek yayınlar ve eğitimleri satın alın

Tarihler

Q3 2024

Son Başvuru:
14 Haziran 2024

Başlangıç:
25/06/2024 (19:00)
Bitiş:
10/08/2024
Sınav:
2024-08-17 16:00:00

Sonraki (Tekrarlama):
Q1 2025

Talep üzerine kurumlar için özel tarihler
Bizimle iletişime geçin!
kurumsal@koksalakademi.com