Boşanmada Kusur Prensibi

Orijinal fiyat: ₺30.00.Şu andaki fiyat: ₺3.00.

Boşanmada hangi sebeplerin boşanma sebebi olarak kabul edileceği ve bu sebeplerin ortaya çıkmasında eşlerden birinin iradesinin, dolayısıyla kusurunun bulunup bulunmadığının mı araştırılması gerekeceği, yoksa sebebin her ne şekilde olursa olsun ortaya çıkmasının boşanma için yeterli olmasının mı kabul edileceği hemen her hukuk sisteminde tartışılmıştır. Tarihi gelişim içerisinde bakıldığında Fransa, Almanya, İsviçre hukuk düzenlerinde boşanmada sebebin ortaya çıkmasında tarafların kusurundan ayrılınmış ve esas olarak evlilik birliğinin eşler için çekilmez hale gelmesi ilkesi esas alınmıştır. Boşanmada kusur prensibinin esas alınmasının evlilik birliğini sadece toplumsal yapının korunmasına yönelik bir kurum haline getirdiği; oysa evlilik birliğinde iki kişinin bir arada yaşama iradesinin ön plana çıkartılarak daha çok eşlerin iradelerine önem verilmesi gerektiği savunulmuştur.

Türk hukukunda boşanma sebebinin kusura dayanması esası hem boşanma sebeplerinin Türk Medeni Kanunu’nda düzenleniş biçimini hem de boşanmanın sonuçlarından olan nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayet hakkının belirlenmesini etkilemektedir.

Boşanma sebepleri bakımından 1975 tarihli değişikliklerden başka bir temel değişiklik geçirmemiş olan TMK’nın boşanma hükümlerinin modern gelişmelere uygun olarak ele alınıp, kusur prensibinden kurtarılması şarttır.

Kategoriler:

Açıklama

Boşanmada hangi sebeplerin boşanma sebebi olarak kabul edileceği ve bu sebeplerin ortaya çıkmasında eşlerden birinin iradesinin, dolayısıyla kusurunun bulunup bulunmadığının mı araştırılması gerekeceği, yoksa sebebin her ne şekilde olursa olsun ortaya çıkmasının boşanma için yeterli olmasının mı kabul edileceği hemen her hukuk sisteminde tartışılmıştır. Tarihi gelişim içerisinde bakıldığında Fransa, Almanya, İsviçre hukuk düzenlerinde boşanmada sebebin ortaya çıkmasında tarafların kusurundan ayrılınmış ve esas olarak evlilik birliğinin eşler için çekilmez hale gelmesi ilkesi esas alınmıştır. Boşanmada kusur prensibinin esas alınmasının evlilik birliğini sadece toplumsal yapının korunmasına yönelik bir kurum haline getirdiği; oysa evlilik birliğinde iki kişinin bir arada yaşama iradesinin ön plana çıkartılarak daha çok eşlerin iradelerine önem verilmesi gerektiği savunulmuştur.

Türk hukukunda boşanma sebebinin kusura dayanması esası hem boşanma sebeplerinin Türk Medeni Kanunu’nda düzenleniş biçimini hem de boşanmanın sonuçlarından olan nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayet hakkının belirlenmesini etkilemektedir.

Boşanma sebepleri bakımından 1975 tarihli değişikliklerden başka bir temel değişiklik geçirmemiş olan TMK’nın boşanma hükümlerinin modern gelişmelere uygun olarak ele alınıp, kusur prensibinden kurtarılması şarttır.