Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu Çerçevesinde Risk Analizi ve Rapor Hazırlama Yöntemleri

Orijinal fiyat: ₺5,000.00.Şu andaki fiyat: ₺2,400.00.

Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Kanun), bir kanunun düzenleniş şekli itibariyle yer bakımından uygulanma sınırlarını aşan kanunların belki de ilk ve tek örneğidir. Kanun 21 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve 1.1.2023 tarihinden itibaren de yürürlüğe girecektir. Kanun, Alman şirketlerine nasıl ki global olarak ticaret yapıyorlarsa, global anlamda çalışan haklarına ve çevreyi korumaya da saygı göstermelerini beklemektedir. Buna ilişkin olarak da ticari ortakları üzerinde baskı uygulama ve kural olarak Almanya’da etkisini göstermesi gereken bir kanunun yurt dışında da uygulanmasını sağlama ödevi Alman şirketlere yüklenmektedir.

Stok kodu: KOKSAL-LkSG-1 Kategoriler:

Açıklama

Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Kanun), bir kanunun düzenleniş şekli itibariyle yer bakımından uygulanma sınırlarını aşan kanunların belki de ilk ve tek örneğidir. Kanun 21 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve 1.1.2023 tarihinden itibaren de yürürlüğe girecektir. Kanun, Alman şirketlerine nasıl ki global olarak ticaret yapıyorlarsa, global anlamda çalışan haklarına ve çevreyi korumaya da saygı göstermelerini beklemektedir. Buna ilişkin olarak da ticari ortakları üzerinde baskı uygulama ve kural olarak Almanya’da etkisini göstermesi gereken bir kanunun yurt dışında da uygulanmasını sağlama ödevi Alman şirketlere yüklenmektedir.

Kanun iki ana hedef belirlemiştir: İnsan haklarını ihlal edici her türlü faaliyetlerin risk olarak benimsenmesi ve önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin alınması. Bu iki menfaati ihlal edebilecek olası risklerin tespiti de bu hedefe ulaşılmada Kanun tarafından öngörülmüş yöntemler arasında sayılmıştır. Riskin ortaya çıkma ihtimalinin varlığı dahi önlem alınması için yeterli olacak ve önlem alınması zorunluluk olacaktır.

Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kitabının eki niteliğinde olarak da değerlendirilebilecek bu kitap, aslında uygulamacılara risk analizi ve raporlamalarda izleyecekleri yöntem ve yolları göstermekte ve bir yardımcı el kitabı niteliği taşımaktadır. Kitapta yer alan usuller, Alman İhracat ve Ekonomi Denetleme Kurumunun formatlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu formatta hazırlanacak bir rapor için başkaca bir şekle gerek kalmaksızın kurum tarafından kabulü mümkün olacaktır.

Bu nedenle bu kitap hem bilimsel çalışma kitabının eki hem de ondan ayrı olarak uygulayıcının yol göstericisi olarak faydalı olacaktır. Uygulamacıların takdirlerine sunuyorum.

Prof. Dr. iur. Mehmet KÖKSAL
Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörü KKTC
İstanbul, 01.11.2022