Kurslar


Kurslarımız, hukuk, iş ve kamu dunyasını ilgilendiren konular hakkında pratik ve akademik bilgiyi beraberinde aktarır. Her bir kurs, katılımcılar için ün almış özel ekolümüzden faydalanma fırsatıdır. Kurs ve eğitim programlarımız alanında uzman ve akademik başarı sahip kişiler tarafından verilmektedir.

Şahıslar için

Hukuk Fakültesi öğrencileri, Avukatlar, Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Hukuk Bürosu yönetici adayları, ve hukuka ilgi duyan herkes kurslarımızdan faydalanabilir. Uzun süreli kurslarımızın (derslerimizin) yanı sıra, katiblik, büro yöneticiliği, icra memurluğu gibi Hukukun yan meslek dallarında çalışan, veya genel müdür gibi iş dünyasında karar verici pozisyonda bulunan kişilere yönelik kısa süreli kurslarımız da mevcuttur.

Şirketler ve diğer kuruluşlar için

Şirketler, kurumlar, ve diğer kuruluşlar için kurslarımız müracat eden kuruluşların ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Kurs konuları, kapsamı, ve şekli kuruluşlar ile belirlenir ve özel olarak hazırlanır. Ayrıca bazı konularda kuruluşlar için de standart kurslarımız mevcuttur.

  • Ticaret Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • İş Hukuku
  • Tedarik Zinciri Hukuku
  • Tebligat Hukuku
  • Tüketici Kanunu